ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΣΩΛΗΝΩΤΟ

  • ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ
  • ΑΓΟΡΑ: 160/ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ:50